Galerie uMeni | připravujeme | galerie umění: Praha | ateliér | zajímavé odkazy  Eliška Rožátová

Obrazy - kresby - vitráže - instalace
Galerie Umění Praha. Galerie a muzea v Praze

Své tvůrčí schopnosti, myšlenky a pocity uplatňuje Eliška Rožátová nejdříve v kresbách a obrazech, ve kterých citlivě reaguje na všechno dení kolem sebe. V jejích obrazech dominuje expresivní pojetí, kdy za pomoci různých grafických struktur vytváří imaginární krajiny, tajemné světy citových prožitků, ze kterých je cítit autorčina potřeba naléhavého sdělení. Toto vzájemné působení člověka a prostředí později využívá pri realizaci svých skleněných objektů a při instalacích.

Eliska Rozatová uses her creative capabilities, ideas, and feelings in drawings and paintings initially, where she sensitively reacts to all events around her. An expressive conception dominates in her pictu-res where, with the help of different graphic structures she creates immaginary landscapes, mysterious worlds of emotional experience from which the artist's need for an urgent message can be felt. Later on she uses this mutual effect of Man and environment, in making her glass objects and installationsEliška Rožátová: Obrazy

O


Eliška Rožátová: Kresby, Vitráže, Instalace

O


Paravan 'Resonance of Duality' - beton concrete, glass rods, color
Paravan 'Resonance of Duality'Atelier - dílna - studio v Praze

Poptávka nebytových prostor pro ateliér / dílnu v Praze
minimálně 30 m2, voda, kanalizace, elektřina...
galerieumeni.com
Galerie uMeni se připravuje na rekonstrukci
nových výstavních prostor.
Nové otevření galerie pro veřejnost je plánováno na počátek října 2011
- připravujeme -

© 2011 Galerie uMeni - Praha, ČR - galerieumeni.com | sochy - obrazy - grafika | Výtvarní umělci z Čech | Galerie a Muzea v Praze | kámen | atelier | jobs